CREACIONS Gràfiques

Política de privacitat

Protecció de dades personals

DITEG compleix amb la normativa catalana i espanyola, i el nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD/ACPD), i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.

Consentiment al tractament i finalitat de les dades personals de l'usuari

En el marc de les seves activitats, DITEGSL.COM disposa de la possibilitat de registre d'usuaris per a l'enviament de comunicacions per correu electrònic, efectuar comentaris al bloc i enviar missatges a través del formulari de contacte.

L'usuari mitjançant els actes de subscripció al blog, la realització comentaris o el formulari de contacte estarà donant el seu consentiment exprés al tractament dels personals proporcionades segons el que disposa l'article 6 de la LOPD. L'usuari podrà exercir els seus drets en els termes disposats per l'article 5 de la LOPD.

Aquests mateixos actes impliquen així mateix el consentiment exprés de l'usuari a la transferència internacional de dades que es produeix en termes de la LOPD causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors dalt esmentats.

Les dades de caràcter personal sol·licitades en aquestes activitats, quedaran incorporades a un fitxer la finalitat és la comunicació de novetats relatives al lloc web de DITEGSL.COM actuant com a responsable del fitxer DITEG. Els camps marcats amb asterisc són d'ompliment obligatori, sent impossible realitzar la finalitat expressada si no s'aporten aquestes dades. Queda igualment informat de la possibilitat d'exercir els drets que s'indiquen en l'apartat relatiu als Drets de l'usuari.

Durada de la retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 24 mesos, o fins que l'Usuari sol·liciti la seva supressió.

Drets de l'usuari

De conformitat amb el que estableix l'article 5 de la LOPD, s'informa a l'usuari que la finalitat exclusiva de la base de dades de registre és l'enviament d'informació sobre novetats relacionades amb el lloc web DITEGSL.COM. Únicament els titulars tindran accés a les seves dades, i sota cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.

D'acord amb el que disposa la LOPD, l'usuari en qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i oposició davant DITEG.

Per facilitar l'exercici d'aquests drets es facilita en totes les comunicacions un enllaç de sol·licitud de baixa que redundarà en l'eliminació immediata de les dades personals de l'usuari de la nostra base de dades.

Enllaços d'afiliació

DITEGSL.COM utilitza ocasionalment enllaços d'afiliació de productes i serveis de marques que hagin establert un programa d'afiliats. Aquests enllaços es fan servir exclusivament després de fer usat aquests productes i serveis, o bé, haver realitzat proves que permetin valorar que compleixen amb un adequat nivell de qualitat.

DITEG es compromet a no incloure enllaços afiliats arbitraris a productes que no compleixin amb les condicions abans descrites entenent a més que aquest tipus de pràctiques resultarien molt contraproduents per a la reputació del propi lloc web que els promociona.

Clàusula LOPD

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, el 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, t'informem que mitjançant la complimentació del present formulari estàs donant el consentiment exprés a que les seves dades personals quedin incorporades i siguin tractats en un fitxer de DITEGSL.COM amb la finalitat de poder gestionar la teva sol·licitud. Aquest fitxer serà gestionat pel responsable de fitxer que s'indica en el nostre document d'avís legal i política de privacitat.

Així mateix, llevat que manifestis expressament el contrari, es podran utilitzar les teves dades personals per mantenir-te informat de notícies i novetats relacionades amb els nostres serveis.

Et garantim que sota cap concepte, aquestes dades seran compartits o cedits a tercers i t'informem de la possibilitat que exerceixis els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la recollida de les dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic o bé directament mitjançant els enllaços de baixa automàtica continguts en totes les comunicacions enviades per DITEGSL.COM, o bé, mitjançant el formulari de contacte del nostre web.

© DITEG | 2017-2021

Aquest website fa servir cookies

Fem servir les cookies per a assegurar que li donem la millor experiència de navegació al nostre lloc web.


+ info...